Kutsu Lauttasaaren VPK:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 25.4.2023 klo 18.00 alkaen.

Lauttasaaren VPK:n sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 25.4.2023 kello 18:00 alkaen omalla varikolla.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat (katso alla oleva ote LVPK:n säännöistä).

Esityslistan kohdassa 10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat, käsitellään hallituksen esitys. Hallitus esittää että Juhani Airola kutsutaan Lauttasaaren VPK:n kunniajäseneksi ja Kalevi Hakokorpi Lauttasaaren VPK:n kunniapäälliköksi.

Kokoukset 9 §
Palokunnan varsinainen kokous pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat. Kevätkokouksessa:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus,
6. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä ja tarvittaessa muusta toimenpiteestä, johon toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastajien lausunto antaa aihetta,
9. päätetään kannatusjäsenmaksun ja jäsenmaksun suuruus, sekä
10. käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Terveisin,
Lauttasaaren VPK ry hallitus