Vaahtokalustoselvitys

Kurssimme etenee vauhdilla. Tänään harjoiteltiin vaahtokalustolla. Teoriaosuudessa kerrattiin pikaisesti peruskoulufysiikkaa palamisen edellytysten muodossa. Sammutusvaahdolla todettiin olevan sekä tukahduttava, että jäähdyttävä vaikutus.